• Turnos: (0364) 4421546 / 4429107
  • Urgencias por WhatsApp (0364) 154533756

Prácticas terapéuticas

  • Fotocoagulación Láser Only Green.
  • Iridotomía y Capsulotomía Posterior con Yag Láser.
  • Ejercicios Ortópticos.
  • Trabeculoplastia Láser.